Type 9000 (Trentemøller's Madchester Edit) - 2nd Blood